Hopp til innhold

Om ressursen


I denne ressursen vil du få kunnskap om hvordan ulike tilpasningsmuligheter på iPad kan gjøre den til et godt verktøy for personer med nedsatt syn. IPad har en god tilgjengelighetsmeny med muligheter for blant annet forstørring, tilpasning av tekst og talestøtte. Andre funksjoner som lysstyrke, leservisning og diktering ligger ikke i tilgjengelighetsmenyen, men er likevel nyttig for mange. I tillegg ser vi at noen kan ha nytte av å bruke skjermleseren VoiceOver, derfor blir dette også omtalt.  

Ressursen er lagt opp med beskrivelser, forklaringer på video og oppgaver slik at du kan øve på tilpasningene. I menylinjen på toppen kan du finne direkte til den ressursen du ønsker å vite mer om.

Underveis i ressursen vil du på høyre side også finne menyen for den delen av ressursen du er inne i. Hovedtema øverst og hvis undertemaet har flere deler vil du finne den oversikten under. Ved å trykke på overskriftene kommer du til siden.

Hvis du gjennomfører ressursen kronologisk ved å trykke "Neste side" nederst på siden, vil du lære deg mange nyttige tilpasningsmuligheter på en systematisk måte.  

For personer med nedsatt syn anbefaler vi å bruke eksternt tastatur. Mange vil også ha god nytte av et stativ til iPad. Vår erfaring er at skoleelever med nedsatt syn kan forebygge nakke- og skulderproblematikk ved å bruke stativ og eksternt tastatur, siden det gir dem vesentlig bedre sittestilling mens de jobber med iPad. Bruk av eksternt tastatur og stativ er derfor viet en egen del i denne ressursen.   

Merk at denne ressursen er utarbeidet med utgangspunkt i iPadOS13. 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne ressursen kan du ta kontakt med:

Tore Pukstad eller Inger Lene Hustuft.

Vi er rådgivere i Statped, og setter stor pris på å høre fra deg.  


Print Friendly, PDF & Email