Video med presentasjon foran interaktiv skjerm

Det skal settes opp «e-læringsstudio» på flere lokasjoner i Statped med ferdig oppsett av interaktiv tavle, kamera, belysning og lydutstyr. Intensjonen er at en rådgiver etter en kort opplæring selv kan produsere presentasjoner og miniforlesninger. Det kommer mer informasjon om hvordan du bruker et e-læringsstudio når disse er på plass i regionene.

Her er et eksempel på en slik presentasjon:

Video – Espen Egeberg: Etterutdanning i Flerspråklighet

Eksempel med tolk:

Video – Mette Løvås viser frem appen Mine Tegn

Hvis presentasjonen skal tilrettelegges med tegnspråktolk er denne produksjonsmåten fordelaktig. Som du ser på videoen kan den som presenterer samarbeide med tolken slik at peking på skjermen kan koordineres. Dette fungerer mye bedre enn hvis man skal legge til tolk i ettertid, og det er også enklere teknisk.
 
De som er vant til å forelese på kurs synes dette kan være en form som faller naturlig. Det er enkelt å produsere en ferdig presentasjon uten mye etterarbeid.

Det kan ofte være vanskelig å få god belysning og riktig fargebalanse når du skal ta opptak av personer som står foran en skjerm. I de nye e-læringsstudioene vil det bli lagt vekt på å få en god belysning.

Mer informasjon om framgangsmåten og tips til bruk, kommer når flere e-læringsstudioer er på plass i regionene

 

Dele video