Bruksområder for omvendt undervisning

Noen rådgivere har allerede tatt i bruk omvendt undervisning. Her er noen eksempler på videoer som rådgivere har laget selv

Intern opplæring

Noen ganger forklarer vi det samme om igjen og om igjen for kolleger. Da kan kanskje omvendt undervisning være en måte å spare tid på.

Her er et eksempel på bruk av omvendt undervisning internt i Statped. Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Thornam spilte inn en kort video om forskningsformidling, til bruk i et undervisningsopplegg om godt språk og formidling. Hun spilte inn filmen på sitt eget kontor og brukte enkle verktøy: opptaksfunksjon i PowerPoint og hodetelefoner med mikrofon.

Video – Ragnhild Thornam om forskningsformidling

Kurs og møter

Omvendt undervisning er godt egnet når du holder kurs. Deltakerne kan få tilgang til informasjon før og mellom møtepunktene.

Her er noen eksempler fra Statped. I forbindelse med kurs i ASK har rådgiverne laget egne videoer som brukes i kurset og ligger på kursets nettressurser:

Video – Hanne Almås om smertekartlegging

Paal Morten Petersen har brukt video som han har laget selv i kurs, og for å sende ut til lærere som trenger mer kunnskap for å kunne støtte elever i skolesituasjonen.

Video – Paal Morten Petersen om utskrift i punktskrift

Video – Paal Morten Petersen om sin bruk av omvendt undervisning


Kunnskapsspredning

Statped har en rekke filmer og andre digitale ressurser om ulike tema. Hørsel er et av fagområdene det er produsert filmer om. De kan brukes i mange sammenhenger. Her kan du se en av videoene som Olav og Marte laget om hørsel og hørselsteknologi sammen med SLoT:

Video – Olav Overvik forteller om hørselsteknologi, laget sammen med Marte Rønningen og SLoT

Her kan du se omvendt undervisning i bruk ved Amalie Skram videregående skole i Bergen. Videoen er laget av Statped, og viser hvordan en skoleklasse kan bruke virkemidlene i omvendt undervisning.

 

Opprette og gjennomføreLage og dele video