Opprette og gjennomføre webinar

Du kan enkelt holde et webinar fra utvalgte møterom i Statped: Lyderhorn (Bergen), Jaktfalken (Tromsø), Rapias (Alta), Kjerringklumpen (Trondheim), Edvard Befring (Kristiansand), A231 (Hovseter) og A216 (Hovseter).

Du bruker utstyret for videomøter og gjerne egen pc. Deltakerne trenger pc eller annen enhet med lyd, internettforbindelse og en lenke til webinaret.

Video: Slik oppretter du webinar

Direkte eller opptak?

Det første du må bestemme deg for er om du vil sende webinaret direkte eller i opptak.

 • Fordelen med å sende direkte er at du kan svare verbalt på spørsmål som kommer inn på chatten, ulempen er at du trenger hjelp til å følge med på chatten mens du holder webinaret.
 • Fordelen med å sende et webinar fra opptak er at du kan konsentrere deg om å kommunisere med deltakere på chat, mens opptaket sendes. Med opptak kan du også redigere ut feil fra opptaket, eller spille inn opptaket i flere sesjoner.

Hva som er best for ditt webinar er et praktisk og pedagogisk spørsmål.

Planlegge webinaret

Hvis du skal sende et webinar i opptak, må du gjøre opptaket før du oppretter webinaret. Dette kan du gjøre i et webinar-rom eller et Ministudio. Hvis du bruker et webinar-rom kan du følge beskrivelsen i “holde webinaret” nedenfor.

Når du er ferdig sender du en e-post til digivei@statped.no og spør om videofilen eller hjelp til å redigere opptaket. Da får du en «bygg-inn-kode» som du kan legge inn som informasjon på kursbestillingen i steg 2 under.

Hvis du velger å sende webinar fra opptak, så kan du begynne på punkt 2 i lista nedenfor.

 1. Reserver rommet i Outlook
  – Øverst på siden kan du se hvilke rom som har webinar-utstyr.
  – Book rommet i Outlook på vanlig måte.
 2. Bestem tidspunkt for webinaret
  – Gå til https://kurs.statped.no/webinar. Passordet er: Fabris2018!
  – Fyll inn informasjon i skjemaet.
 3. Send direkte eller send opptak?
  – Hvis du sender et direkte webinar må du velge hvilket rom du skal holde webinaret.
  – Hvis du skal sende et opptak må du lime inn «bygg-inn-koden» fra Vimeo eller Youtube. Denne får du av Digivei når du spør om opptaket.
 4. Skal det være tegnspråktolket?
  – Å få tegnspråktolk i eget vindu i webinaret er noe vi jobber med ennå og det vil bli varslet når dette er klart til bruk.
 5. Vil du ha chat?
  Du må også bestemme om du ønsker å ha chat. Dette er den eneste måten du kan få tilbakemeldinger på under webinaret.
  Som standard får du med en tilførsel av bilder fra Instagram med emneknaggen #Statped. Om du ikke ønsker det så må du velge det bort.
 6. Kopier lenken som skjemaet lager til deg
 7. Inviter deltakere
  – Bruk lenken du kopierte fra skjemaet
  – Del denne med deltakerne i en e-post, eller som en lenke i kursbeskrivelsen om du oppretter kurset/webinaret i Fabris.

Da er alt det tekniske på plass slik at du kan holde webinaret.

Holde webinaret

 • Forberede webinaret
  – Juster kameraet til et godt bildeutsnitt av deg og ev. andre som holder webinaret.
  – Bruk panelet på Videomøte-rommet. Trykk på «Webinar», deretter «Start webinar». Da starter opptaket som lagres på server. Deltakerne vil imidlertid kun se det som foregår i tidsrommet du har satt for webinaret.
  – Trykk på panelet for å se forhåndsvisning av deg selv, på samme måte som et vanlig videomøte.
  – Del presentasjon fra din PC ved hjelp av panelet på rommet.
  – Det er praktisk å åpne lenken på en annen PC for å se webinaret. En kollega kan følge chatten for kommentarer og spørsmål. Denne PC-en må ha lyden avslått.
 • Starte webinaret
  – Litt før bestilt tidspunkt setter du deg foran kameraet. På bestilt tidspunkt ønsker du velkommen og begynner webinaret.
 • Ha dialog med deltakerne
  – Deltakerne kan stille spørsmål eller kommentere underveis via chat. Den som følger chatten kan svare der eller gi deg informasjon om spørsmål du kan svare muntlig på.
 • Avslutte webinaret
  – Et tips kan være å minne deltakerne om chatten og gi dem tid til noen spørsmål mens du avslutter med en oppsummering av temaet ditt.
  – Kommenter deretter ev. spørsmål som har kommet.
  – Takk for deltakelsen i webinaret, opplys om ev. andre webinar for samme målgruppe, takk for deg og avslutt på panelet i rommet. Webinaret slås av automatisk 30 minutter etter bestilt tid er over.

Opptak

Webinaret blir automatisk tatt opp og lagret på en server. Send en e-post med tidspunkt og lokasjonen for webinaret til digivei@statped.no dersom du vil slette eller få tilsendt opptaket. Opptaket blir slettet etter 30 dager om du ikke aktivt spør etter det.

Det gjøres opptak av det kameraet viser på videomøte-rommet, samt det du deler fra PC. Det gjøres ikke opptak av deltakerne og en eventuell interaksjon (chat) mellom dere.

Noen tips

 • Øv deg: hold gjerne et testwebinar for kolleger der du øver på både teknikk, form og innhold
 • Begrens deg: i en digital kanal er det lurt å avgrense temaet og innholdet
 • Gjør det enkelt: ikke bruk flere tekniske funksjoner enn du trenger
 • Husk kamera: du ser ikke deltakerne og eventuell respons underveis får du på chat. Skal du bevege deg, bør du velge at kameraet følger stemmen din.

Mer avansert webinar

Noen ganger kombineres flere verktøy og kilder i et webinar, som nettbrett, smarttelefon, tegnspråktolk, dokumentkamera, flere webinar-verter og så videre. Ved slike webinar er det greit med teknisk støtte og bemanning under webinaret. Kontakt digivei@statped.no dersom du har spørsmål om dette.