Bruksområder for webinar

Et webinar gir mange muligheter fordi det er lett tilgjengelig og kan kombineres med andre typer kompetanseformidling. Webinar er lite brukt i Statped og vi samler nå erfaringer med hvordan denne læringsarenaen kan brukes. Under foreslås noen aktuelle bruksområder.

Webinar som informasjonskanal

Webinar kan brukes som informasjonskanal. Du når ut til mange mennesker samtidig som mottar informasjon samtidig som de kan stille spørsmål via chat.

All aboard er et EU-prosjekt Statped er med i, som handler om inkluderende undervisning for barn og unge med særskilte behov. Dette er webinar 1:

Video – Pedagogisk bruk av iPad

Her er webinar 2 som har en litt annen form:

Video – Webinar om «Hvordan bygge kultur for inkludering»

Forberedende webinar

Webinar kan brukes til å kommunisere med en gruppe som du senere skal møte i faglig sammenheng. Dette for å sette gruppen inn i tema, utfordringer eller gi dem et faglig grunnlag som gjør de fysiske møtene bedre.
(Se omvendt undervisning)

Webinar som nettverksutvikler

Webinar kan også brukes til å bygge kontakt og samhandling mellom fagmiljøer som sitter langt fra hverandre geografisk, eller større organisasjoner som har avdelinger geografisk spredd. Webinaret kan her brukes til å ha kompetanse- eller informasjonsutveksling og ansvaret for webinar og tema kan gå på rundgang i nettverket eller organisasjonen.

Webinar som klasserom

Webinar brukes i undervisningen til formidling av kompetanse, eller som samarbeidsforum for presentasjon av oppgaver og diskusjon omkring oppgavene. Alle studenter møtes i webinaret.

Hybrid-webinar

Å bruke webinaret som klasserom gir også åpning for å kombinere tilstedeværende studenter med studenter som er på nett. Dette gir en hybrid form. Hybrid-webinaret kan være en nyttig plattform for erfaringsutveksling og voksnes læring, men også gjøre det mulig å delta på kurs selv om du bor langt fra kursstedet.

 

Opprette og gjennomføre