Bruksområder for videomøter

Videomøte med samarbeidsparter

Videomøter er en enkel og effektiv måte å treffe samarbeidsparter i barnehage, skole, PPT eller andre. Vær klar over at videomøter kanskje er noe helt nytt for samarbeidsparten. Vis forståelse og gjør det du kan for at samarbeidsparten får en god opplevelse med digitale møter.

Her er informasjon som du kan dele med eksterne samarbeidsparter, og som finnes på Statped.no: Fremgangsmåte for eksterne external-link-ikon

Her finner du fremgangsmåte for å kalle inn til et videomøte, og generelle tips til deg som møteleder:

Opprette og gjennomføre

Videomøte som erfaringsutveksling

Noen ganger er det nyttig å dele erfaringer. I et videomøte kan du lede en fortrolig samtale med noen uten å møtes fysisk.

Å dele erfaringer i en gruppe kan gi deltakerne dimensjoner som rådgivere i Statped ikke kan gi, nemlig opplevelsen av at man ikke er alene om noe. Det har også en verdi å få innblikk i andres erfaringer.

Rådgiver kan styre samtalen underveis, sørge for at gruppen kommer innom sentrale tema og svare på faglige spørsmål fra deltakerne. Samtalen kan gjerne ledes av rådgivere plassert i ulike regioner.

En viktig forberedelse er å trygge deltakerne slik at de er komfortable med å dele sine erfaringer. Les mer om hvordan du setter opp et møte og tips til hva du bør gjøre før og under møtet her:

Opprette og gjennomføre

Videomøte i veiledning eller observasjon

Du kan bruke videomøte for å veilede eller observere. Det er mulig å observere et barn over video og veilede umiddelbart om det du ser.

Et annet alternativ er å få tilsendt filmer av barnet i forkant og ta bruke disse som utgangspunkt for å veilede. Husk å skaffe nødvendige samtykker og håndtere filmen som sensitivt materiell. Slik gjør vi det i Statped

I tillegg til generelle tips om gode videomøter bør du merke deg dette:

  • Når du bruker videomøte for å veilede eller observere, er det ekstra viktig med god kvalitet på lyd og bilde. God kvalitet vil gjøre det lettere å fange opp non-verbale signaler, som kan være vanskeligere å fange opp på skjerm enn i et fysisk møte.
  • Vær bevisst på plassering dersom flere sitter på samme fysiske sted. Plasser de som blir veiledet i forgrunnen slik at de er i fokus.
  • Vær oppmerksom på egen adferd og signalene du sender gjennom skjermen.

Opprette og gjennomføre

Videomøte i kurs og undervisning

Videomøte er en enkel og effektiv arena å bruke når du skal undervise eller holde kurs. Da kan både du og deltakerne spare tid og reisekostnader. I tillegg kan gjerne flere delta.

VideomøterOpprette og gjennomføre