Videomøter

Skal du ha videomøte med eksterne deltakere?
Møte, erfaringsutveksling, veiledning, observasjon, kurs og undervisning
Illustrasjonsbilde av videosamtale mellom 4 mennesker på hver sin laptop

Illustrasjonsbilde av videomøte.

Videomøte er et digitalt møte der to eller flere deltakere bruker videokonferanseteknologi for å gjennomføre møtet.

Du kopler deg opp fra et møterom eller din egen pc. Statpeds løsning for videomøter er lukket og privat. Dersom du skal dele sensitive opplysninger setter du en pin-kode på møterommet. Ledelsen i Statped har gitt sin tilslutning til at løsningen er trygg nok. En forutsetning er at du som møteleder har kontroll på hvem som er i det virtuelle rommet, på samme måte som i et fysisk rom. Dersom uvedkommende kopler seg på møtet, må du stoppe samtalen og be dem forlate rommet.

 

Opprette og gjennomføreBruksområder