Videomøter

Skal du ha videomøte med eksterne deltakere?
Møte, erfaringsutveksling, veiledning, observasjon, kurs og undervisning

Illustrasjonsbilde av videosamtale mellom 4 mennesker på hver sin laptop

Illustrasjonsbilde av videosamtale. Stock photo

Med videomøte eller videokonferanse kan du ha en fortrolig samtale med noen uten å møtes fysisk. Blant bruksområdene er møter med samarbeidsparter eller møter der veiledning står i fokus.

Deltakerne kopler seg opp på egen datamaskin og deltar i møtet via video, lyd og eventuelt chat (chat kan du bare bruke om du deltar fra nettleser eller Skype for Business). De trenger en pc, et webkamera, en mikrofon og god nettilgang. Kamera og mikrofon er innebygd i de fleste nyere pc-er.

Du bruker Statped sitt utstyr for videokonferanser. Du kopler deg opp fra et møterom eller din egen pc.

Videomøtet er lukket og privat slik at det er trygt å dele sensitive opplysninger. En forutsetning er at du som møteleder har kontroll på hvem som er i det virtuelle rommet, på samme måte som i et fysisk rom. Dersom uvedkommende kopler seg på møtet, må du stoppe samtalen og be dem forlate rommet.

 

Opprette og gjennomføreBruksområder